Întreținerea aparatului de aer condiționat

La fel ca toată aparatura electrocasnică, și aparatele de aer condiţionat sunt echipamente complexe, și de aceea trebuie întreţinute periodic. Pentru a nu risca să stricăm aparatul, este necesar ca aceste operaţii să fie executate de personal tehnic specializat. Chiar dacă vi se pare că puteți să faceți și singuri această operațiune, mai bine renunțați. Nu sunteți se meserie și puteți defecta, iar pentru întreţinere, cheltuielile sunt sensibil mai mici decât pentru repararea sau înlocuirea completă a unui echipament distrus din cauza unei expoatări neglijente. În funcţie de preţ şi de firma producătoare, echipamentele de aer condiţionat pot avea o durată de viaţă cuprinsă între 5 – 15 ani, însă numai cu o întreţinere periodică făcută ca la carte.

Tipuri de operațiuni de întreținere

Operațiunile de întreţinere ale aparatelor de aer condiționat sunt de două feluri, respectiv normale şi sezoniere.

Unitatea interioară

La unitatea interioară, în cazul operațiunilor de întreținere normale, se verifică: starea de curăţenie a prefiltrelor şi filtrelor mecanice, starea evaporatorului şi starea generală a unităţii. Controlul filtrelor de aer se face înainte de punerea în funcţiune şi, periodic, la 12 luni la cele care funcţionează numai vara (în răcire) şi, la 6 luni, la cele care funcţionează tot anul (răcire şi încălzire).

Pentru a fi curățate, filtrele de aer se spală cu apă călduţă în care s-a dizolvat un detergent simplu, după care se limpezesc şi se usucă cu multă grijă. În acest caz se vor respecta regulile indicate de fabricant, pentru evitarea deteriorărilor. De asemenea, bateria evaporatorului se va curăţa de eventualele depozite de murdărie acumulată prin trecerea aerului. Dacă vă confruntați cu aripioare îndoite, atunci acestea se îndreaptă cu un pieptene specializat. Dacă se observă și unele oxidări sau murdării exterioare, acestea trebuie înlăturate.

Unitatea exterioară

La unitatea exterioară se verifică reumplerea circuitului cu freon, dacă presiunile se abat de la normal, cât de eficiente sunt siguranţele de protecţie, care este valoarea tensiunii de alimentare, puterea absorbită, starea strângerilor racordurilor electrice şi frigorifice, starea contactoarelor compresorului. Tot aici mai intră și verificarea presiunilor de funcţionare, subrăcirea şi supraîncălzirea, eficacitatea rezistenţelor compresorului, starea de curăţenie a aripioarelor condensatorului, a palelor ventilatorului şi a tăviţei de recuperare a condensatului.

Întreținerea sezonieră

În schimb, întreţinerea sezonieră se face respectând indicațiile cuprinse în cartea tehnică a maşinii. De aceea se recomandă să apelați la firmă specializată în așa ceva, pentru că sunt operațiuni ceva mai delicate, pentru care aveți nevoie frigotehnişti.Operaţiile mai simple, ca de exemplu spălarea filtrelor din plastic sau metalice, pot fi făcute şi de proprietar, dar numai după ce s-a informat de condiţiile puse de fabricant în cartea tehnică a echipamentului.

Prin urmare, dacă aparatul de aer condiţionat a fost ales şi instalat corect, nu trebuie să îl ”uitați” și să apelați la principiul ”merge și așa”. Are nevoie de o întreținere periodică adecvată, pentru a putea funcționa la parametrii optimi. De asemenea, dacă nu veți neglija lucrările de întreținere, chiar și starea de sănătate a celor din casă nu va fi afectată din cauza unui aparat de aer condiționat care nu a mai fost curățat de ceva vreme.